فرم نظرخواهی تغییر نام رشته مکانیزاسیون کشاورزی

فرم نظرخواهی تغییر نام رشته مکانیزاسیون کشاورزی

از آنجا که تغییر نام یک رشته دانشگاهی می بایست حداقل مبتنی بر جلب نظر همه جامعه علمی آن رشته باشد، خواهشمند است با تکمیل فرم و ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد این مهم، در تصمیم گیری یاد شده سهیم باشید.