ثبت نام کارگاه آموزشی یکروزه

ثبت نام کارگاه آموزشی یکروزه

تکمیل این فرم بمنزله درخواست شما جهت شرکت در کارگاه آموزشی مربوطه بوده و نشانگر آنست که آیین نامه ثبت نامی را مطالعه فرموده اید. (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامیست) در صورت نیاز با 09198362911 تماس حاصل فرمایید. سایت رسمی کلینیک رونق کسب و کار: www.kasbclinic.ir