ثبت نام همایش راز پولدار شدن در ایران (برگزار کننده کلینیک رونق)

ثبت نام همایش راز پولدار شدن در ایران (برگزار کننده کلینیک رونق)

تکمیل این فرم بمنزله درخواست شما جهت شرکت در همایش مربوطه بوده و نشانگر آنست که آیین نامه ثبت نامی را مطالعه فرموده اید. (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامیست) در صورت نیاز با 09198362911 تماس حاصل فرمایید. سایت رسمی کلینیک رونق کسب و کار: www.kasbclinic.ir